Політика конфіденційності

Ця Політика поширюється на інформацію яка зібрану на веб-сайті сайті https://www.borysfentrade.com.ua/ ТОВ «Борисфен-Трейд». 

Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») під персональними даними розуміє відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Законом № 2297-VI  покладено обов’язок на особу яка отримала чи якій стали відомі персональні данні використовувати їх виключно у законний спосіб та із законною метою. Також визначений обов’язок особи, що отримала персональні данні,я як розпорядник таких персональних даних зберігати отриманні персональні данні від володільця.

При користуванні сайтом нашим Сайтом, ми отримує данні які є персональними та можуть ідентифікувати користувача сайту. Такою інформацією може бути ім’я та прізвище, псевдонім (нік), адреса електронної пошти та номер телефону, може також входити така інформація, як IP-адреса. Такі відомості ми можемо отримати безпосередньо від Вас, наприклад, при реєстрації на сайті, чи при наданні контактних даних, інформації отриманої із банківської картки або платежів, а також іншу особисту інформацію, яку Ви добровільно надали при користуванні сайтом.

Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення несанкціонованого та незаконного поширення, розголошення та доступу до інформації яка стала нам відома та розпорядником якої ми є.

Нашу Політику конфіденційності становить даний документ, а також положення про персональні данні та правила використання файлів cookie, що є невід’ємними частинами загальної політики конфіденційності.

З метою реалізації функцій та завдань Сайту та цілей Компанії, пов'язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та Вами, користувачем сайту як споживачем, Ви користуючись Сайтом, послугами та продукцією Компанії для надання яких створений Сайт. Користувач надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

Згода користувача яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом користування сайтом або, за наявності технічної можливості проставлення користувачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

Компанія забезпечує захист та вжиття всіх необхідних заходів для захисту та збереження отаманих персональних даних, а також захист від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.

Порядок збору, обробки, зберігання та знищення персональних даних детально регламентовано у положенні про персональні данні з яким можна ознайомитись перейшовши за посиланням на головній сторінці сайту.

ТОВ «Борисфен-Трейд» у сфері конфіденційності персональних даних дотримується вимог Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» за забезпечує користувачу користування всіма правами передбаченими Законом.

Користувач приймає умови цієї політики конфіденційності і враховує, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на цій сторінці.

Наша Компанія ставить за мету свій розвиток та вихідна міжнародні ринки у зв’язку з чим сайт компанії має англомовну версію. Політика конфіденційності положення про персональні данні та правила використання файлів cookie, які є її невід’ємними частинами, є однаковими як для україномовної версії сайту так і для англомовної версії Сайту. Ми здійснили всі залежні дії, щоб їх змісти були тотожні. У випадку виявлення розбіжностей між українським та англійським текстами Політики конфіденційності, положення про персональні данні та правила використання файлів cookie, що могло бути пов’язано із особливостями перекладу, чи іншими обставинами, тлумачення та застування підлягають україномовна версія Політики конфіденційності, положення про персональні данні та правила використання файлів cookie. 

ТОВ «Борсфен-Трейд»